Sammenlign alle spotpriser i Norge

Strøm.no gir deg full oversikt over strømpriser fra alle norske strømleverandører. Finn billigste strømavtale der du bor.

Du kan spare mye penger på å velge riktig strømavtale. Vi har som mål å gjøre det enkelt å velge en varig og god strømavtale som passer dine behov. Med totalt over 400 strømavtaler i Norge er det ikke lett å få oversikt, men med vår tjeneste håper vi du kan få full oversikt og gjøre et godt valg.

Spotpris Strømavtale Strøm

Spotpris

Strømleverandørene kjøper kraft fra Nord Pool, kraftbørsen for de nordiske landene. Velger du spotpris, betaler du markedspris på strømmen, som er det samme som strømleverandørene kjøper kraften for. Denne prisen varierer fra time til time, hver eneste dag, hele året.

Spotpris innebærer altså at strømregningen din kommer til å variere fra måned til måned, avhengig av både ditt eget forbruk og prisene som settes gjennom tilbud og etterspørsel på Nord Pool.

I praksis konkurrerer selskapene om prispåslaget de legger på spotprisen. Dette påslaget kan komme i form av et fastbeløp per måned, eller en øresats per kilowatt. Hvilket område i landet du befinner deg i vil også påvirke spotprisen, ettersom Norge er delt inn i fem prisområder.

Innkjøpspris og spotpris er ikke alltid det samme

En del selskaper opererer med såkalt innkjøpspris. Dette er ikke nødvendigvis det samme som spotprisen, som er et uvektet gjennomsnitt av prisen på Nord Pool.

Vanligvis er strømmen dyrere om dagen, da strømselskapet kjøper mest av strømmen sin, og innkjøpsprisen blir et vektet gjennomsnitt i henhold til dette. Derfor kan såkalt innkjøpspris ofte ende opp med å bli en del dyrere enn forespeilet når regningen kommer.

For å sikre deg en god avtale, anbefales det at man velger spotpris-avtaler, slik de er regulert av Konkurransetilsynet. Spør strømleverandøren om dette.

Spotpris Strømpris Vannkraft Kraftpris
Lite regn og mindre vann i magasinene fører til økt strømpris. Kraftprisen påvirker spotpris-avtalene direkte.

Les også: 12 gode tips til hvordan du kan spare strøm.

Fordeler ved spotpris

  • Det er variasjonen i kraftprisen fra Nord Pool som i det store og det hele avgjør hvor mye du betaler med spotpris. Det betyr at i sommerhalvåret kan du få veldig rimelig strøm, eller hvis det blir en mild vinter får du også direkte nyte godt av de lave strømprisene dette fører med seg.
  • Dersom økonomien din tillater at strømregningen kan endre seg mye fra måned til måned, kan spotpris gi deg totalt sett billigst strøm gjennom året (kilde: SSB).

Ulemper ved spotpris

  • Med et spotpris-abonnement vil temperatur og klima ha direkte innvirkning på prisen du til enhver tid betaler. Blir det kaldere ute, vil du umiddelbart få markant økning i kraftprisen. Andre faktorer som kan øke strømprisen er mangel på vann i vannkraftverkenes magasiner eller tilgjengelighet på råvarer.
  • Trenger du å ha kontroll på hvor mye strømregningen din kommer på hver måned, kan de raske endringene i prisene være problematisk for deg. Da kan det være andre typer avtaler som passer bedre for deg, for eksempel variabel strømpris eller fastpris.

Sikre deg riktig pris på strøm. Fyll ut skjema og la strømleverandørene konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

Strøm.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste strømavtale!

Strøm Privat

Strøm Bedrift

Strøm Borettslag

Sammenlign strømpriser

Populære steder

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Tromsø

Fredrikstad

Bergen

Norge